Kristina Larsson och Melker Lindmark från Högsby sockens hembygdsförening, och Stellan Häggbrink som har jobbat med vandringsleden Jonas Stolts kyrkväg, vid minnesstenen under återinvigningen.  Foto: Carina Hansson.

År 1820 vandrade Jonas Stolt från sitt hem i Basebo till kyrkan i Högsby. Den drygt en mil långa sträckan är idag en vandringsled – Jonas Stolts kyrkväg.

År 1934 sattes Jonas Stolts minnessten upp, på initiativ av Albin Högstedt, dåvarande ägare till Hanåsa gård. Texten på stenen målades av hans son Gösta Högstedt. Stenen sattes där Jonas Stolts stuga har stått, längs vandringsleden, i backen nära vattentornet vid Stora Hanåsa i Högsby.

I en tidningsartikel från 1990 nämns att texten på stenen har försvunnit. Gösta Högstedt intervjuas i artikeln och säger att ”det kanske vore något för hembygdsföreningen att göra i ordning monumentet”.

Kristina Larsson och Melker Lindmark från Högsby sockens hembygdsförening har gjort ren stenen från lavar och mossor. Kristina Larsson har kopierat den gamla texten efter ett foto på minnesstenen i en tidningsartikel från 1950.

Nu är minnesstenen återinvigd!

Textunderlag från Ola Strömbom, Högsby sockens hembygdsförening.

På fotot, från vänster:
Kristina Larsson och Melker Lindmark från Högsby sockens hembygdsförening, och Stellan Häggbrink som har jobbat med vandringsleden Jonas Stolts kyrkväg, vid minnesstenen under återinvigningen.

Foto: Carina Hansson