På studentdagen den 11 juni kommer eleverna som tar studenten att träffas på Högsby Utbildningscenter för studentmiddag och avslutningsfirande. Alla rekommendationer och direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten kommer att följas.

För att undvika att fler än de närmast anhöriga (två per elev) tar emot studenterna vid utspring uppges ingen tid eller plats här på webben. Studenterna har fått information av mentor kring detta.

Studenter som har sjukdomssymptom ska att stanna hemma.

Transportstyrelsen: Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande