• Besöken sker inne på den boendes lägenhet. Gärna ingång från uteplats om sådan finns.
  • Max två besökare samtidigt.
  • Begränsad tid – en timme.
  • Möjlighet att låna visir vid besöket.
  • Tänka på att hålla avstånd inne i lägenheten.
  • Om/när man behöver personalens uppmärksamhet – larma.
  • Tvätta och sprita händer före och efter besöket.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att: Hålla avstånd och ta ett personligt ansvar.

Har du förkylningsliknande symtom – stanna hemma!

Tack för att du visar hänsyn!

Lena Vilander Hamnert, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Högsby kommun
Britt Karlsson, tf socialchef, Högsby kommun