Publicerat 2021-04-30:
Fjärrundervisning för Fröviskolans årskurs 7-9 under tiden 3-5 maj. Fröviskolans årskurs 3 och 5 arbetar hemifrån under tiden 3-5 maj.

Mer information har skickats till berörda vårdnadshavare via InfoMentor.

Beslutet är fattat utifrån Förordning 2020:115 och i samråd med Kalmar läns smittskydd.

Sidan ursprungligen publicerad 2021-04-30