Uppdraget för ett jourhem är att på kort varsel ta emot ett barn i ett par dygn i sitt hem under tiden då socialtjänsten jobbar på att hitta en mer stabil lösning för barnet.

För att bli familjehem och jourhem krävs att du och din familj har tid, utrymme och en stabil social situation.

Som kontaktfamilj är det samma rutiner som ovan och då har man barnet till exempel en gång i månaden eller varannan helg.

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om en/två gånger i veckan.

Innan ni får uppdrag enligt ovan gör socialtjänsten en bedömning om ni motsvarar de krav som ställs för respektive uppdrag samt kontroll i polis-, social- och kronofogderegister. När ni får ett uppdrag skrivs ett avtal mellan er och ansvarig nämnd.

Socialtjänsten ansvarar för att följa upp hur insatserna fungerar. Efter intresseanmälan inleds en första kontakt med familjen och sedan påbörjas en utredning. Vid uppdrag ersätts familjen med arvode och omkostnad enligt SKR:s riktlinjer.

Är du intresserad? Hör då av dig till någon av oss:

Mer information om uppdrag finns på mininsats.se (Socialstyrelsen)