Länsstyrelsen samordnar länet med ett antal mötesforum. Det är via Länsstyrelsen kommunen får uppdrag från ansvariga myndigheter till exempel MSB, Migrationsverket med flera.

Länsstyrelsen sammanställde kommunernas möjlighet att bistå Migrationsverket med 12 000 evakueringsboenden. Högsby kommun upprättade 30 platser.

Migrationsverket meddelade därefter att 6 000 platser kan inaktiveras, bland annat  Högsby kommuns 30 platser. De ställs vilande för att kunna återupptas om behovet ökar.

Migrationsverket har upprättat ett anläggningsboende. De boende där har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och därmed har kommunen ett ansvar för att upprätta skolgång på samma sätt som asylsökande barn. I det fall det finns ensamkommande barn har kommunen ett ansvar för dessa barn på samma sätt som asylsökande ensamkommande barn. Förberedelser för att klara detta uppdrag pågår.