Bro. Foto: Jens Gustafsson.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

– Det är viktigt att ha ett bra företagsklimat – inte bara för företagare, utan för alla. Skattepengar måste förtjänas innan de kan fördelas, säger Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, Högsby kommun.

– Jag blir väldigt glad och tycker klättringen ger en rättvisande bild av det aktiva arbete som företag, politiker och tjänstepersoner tillsammans har gjort. Nu fortsätter vi det gemensamma arbetet med att utveckla kommunens företagsklimat, säger William Vitikainen, chef kommunledningskontoret, Högsby kommun.

Mer information

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Källa: Svenskt Näringsliv, foretagsklimat.se

Foto: Jens Gustafsson