Beslut 

Högsby kommun beslutar därför att stänga all utbildning på Högsby Utbildningscenter från och med den 18 mars 2020.

Fortsatt undervisning 

Undervisningen för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer i första hand att bedrivas digitalt. Din mentor har/kommer att kontakta dig med information om hur du får tillgång till ditt arbetsmaterial med mera.

Hur länge gäller beslutet?

Beslutet gäller till dess att det finns andra rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten.