• Våga säga till den som kommer för nära, ta eget ansvar och var beredd att ändra dina planer. Genom att vara rädd om dig själv tar du även ansvar för andra.
  • Följ myndigheternas råd och rekommendationer (och uppmuntra andra att göra detsamma):

-Tvätta händerna.

-Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

-Fortsätt att hålla fysisk distans i samhället.

-Undvik fester och andra sammankomster.

-Om du reser ska du vara frisk och ansvarsfull.

-Aktivera dig – gärna utomhus.

-Håll kontakten med andra.

-Testa dig vid symptom på Covid-19. Nytt: Även vid smak-och luktbortfall.

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län