Mats Willinder, Lars Johansson och Bertil Österlind är lärare på det industritekniska programmet.

– Vid Högsby UtbildningsCenter erbjuder vi industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik. Dessutom erbjuder vi IW-svets, som är en internationell utbildning som leder till att du blir diplomerad svetsare, berättar Mats Willinder.

Teori och praktik

I utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i moderna industrilokaler samt APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute på företag. En viktig del i utbildningen är arbetsmiljöfrågor för att öka säkerhetsmedvetenheten och för att undvika arbetsskador.

Lokal industritekniska programmet

Under utbildningen får studenterna lära sig att arbeta med olika produktionsled, råvaror och tekniker av olika slag för att få en helhetsbild av tillverkningsprocessen.

– Studenterna lär sig olika svetstekniker och metoder, berättar Bertil Österlind.

Utbildningen innehåller även plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment som ger en bred kompetens för framtiden.

– Det är i dagsläget stor brist på utbildade svetsare runt om i landet och du har därför stor chans att få ett arbete efter avslutad utbildning, säger Mats Willinder.

Riksintag

Programmet har riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.

– Idag är 32 elever inskrivna på utbildningen, som finns som gymnasieutbildning, uppdragsutbildning, vuxenutbildning och inom SFI, Svenska för invandrare, berättar Lars Johansson.

Läs mer om utbildningen och Högsby Utbildningscenter

Lärare på industritekniska programmet

Lars Johansson, Mats Willinder och Bertil Österlind är lärare på det industritekniska programmet, inriktning svetsteknik.

Svetskommissionen

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri och jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionen är ANB, Authorised Nominated Body, för de internationella svetsutbildningarna i Sverige. Svetskommissionen kvalitetssäkrar utbildare och utfärdar diplom till godkända elever.

Läs mer om Svetskommissionen

Läs mer om IW yrkessvetsare hos Svetskommissionen

Efter några år har du många möjligheter att gå vidare:

  • Bli internationell svetsspecialist (IWS) efter minst tre års yrkessvetsning.
  • Du kan bli svetsansvarig på ett företag.
  • Bli arbetsledare för en svetsande avdelning.
  • Arbeta internationellt med en IW-examen som gäller i fler än 30 länder.
  • Leda och övervaka svetsarbete.
  • Bli robotsvetsoperatör och programmera robotar.
  • Arbeta som specialsvetsare, till exempel undervattensvetsare eller rälssvetsare.

Källa: Svetskommissionen