Regeringen har riktat en uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Denna uppmaning gäller till och med den 7 mars 2021.

För Högsby kommuns del innebär detta att nuvarande förhållningssätt fortsätter att gälla till och med den 7 mars 2021.