Bidrag kan sökas till lokalhyror, material, transporter, avgifter och förtäring etc. Dock ej till löner eller andra arvoden, projektet skall i första hand drivas genom det ideella arbetet i föreningen.

Skicka med en enkel projektbudget till er projektansökan (vad pengarna ska användas till). När en projektansökan har beviljats, så betalas bidraget ut med halva ansökningsbeloppet vid start. Resterande belopp betalas ut efter sex månader eller vid projektets slut. När projektet har avslutats så ska föreningen fylla i en utvärderingsblankett, senast en månad efter att projektet har avslutats.

För mer information kontakta Kultur och Fritidskontoret på Storgatan 17 i Högsby. 

Du hittar blanketterna här