Platserna innebär att kommunen har ett helhetsansvar (vi hjälper Migrationsverket i deras uppdrag) till skillnad från andra typer av boendeplatser där Migrationsverket (och fastighetsägare) är ansvariga.

För frågor eller mer information, hör av er till någon av följande: 

  • Susanne Winsth, socialchef, telefon 0491-291 05
  • Christina Karlsson,  IFO-chef, telefon 0491-292 46
  • William Vitikainen, chef kommunledningskontoret, telefon 0491-291 15
  • Britt-Marie Hagman, försörjningsstöd/flyktingsamordnare, telefon 0491-293 41
  • Liza Furuskog, arbetsmarknadssamordnare, kontaktperson frivilligorganisationer, telefon 0491-291 66