Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Eldningsförbudet gäller från och med klockan 12.00 fredagen den 29 maj 2020 och tills vidare.

Läs mer om eldningsförbud på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

Ursprungligen publicerad 2020-05-28