Men tänk på att vid dålig småskalig förbränning av ved och pellets bildas många oförbrända luftföroreningar såsom kolväten, sot, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och små partiklar som har negativa effekter på både klimatet och människors hälsa.

Vid felaktig eldning kan därför ett stort antal människor i den närmaste omgivningen påverkas. Många klagar över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannarna eldar.

Därför är det viktigt att elda på rätt sätt och veden bör ha varit lagrad torrt och luftigt under minst ett år.

Eldar man med rent bränsle är sedan askan ett utmärkt gödningsmedel för trädgården! I synnerhet fruktträd och vedartade buskar behöver näringsämnena från vedaskan.

Läs mer om vedeldning