I maj finns tillfälle att delta i en process för lokal utveckling som leds av studenter på SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) landsbygdsutvecklingsprogram. Temakvällarna arrangeras i samarbete med ett pilotprojekt för landsbygdsutveckling som drivs av Region Kalmar tillsammans med Högsby kommun. 

Läs mer via länkarna nedan och anmäl dig!

Tema framtidsvisioner:

Tema lokalekonomisk analys: