Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Årets tema är ”Fossilfria resor för alla”.

Energi- och klimatrådgivningen uppmärksammar trafikantveckan genom att uppmuntra fler att cykla till jobbet. Var smart – res smart, cykla till jobbet!

Läs mer om Europeiska trafikantveckan på mobilityweek.eu

Läs mer om energi- klimat och transportrådgivning

Kontakt

Daniel Hägerby
Telefon: 0499-171 60
energiradgivning@monsteras.se