Vad gäller under bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att privatpersoner inte får använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå.

Verksamheter som har andra behov än ovan nämnda användningsområden där tillgång till kommunalt dricksvatten krävs behöver söka ett tillstånd för detta. Tillståndet söks via e-tjänst:

Ansökan om tillstånd för andra användningsområden av dricksvatten i samband med bevattningsförbud

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbudet kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga och görs via e-tjänst:

Anmälan tak- och fasadtvätt

 

För ytterligare information om bevattningsförbudet kontakta driftchef David Nelson, ÖSK.

Kontaktuppgifter ÖSK