Anledningen till bevattningsförbudet är de låga grundvattennivåer som nu råder, tillsammans med höga förbrukningar samt det torra väder vi har, vilket gör att ÖSK inför bevattningsförbud.

– Nivåerna i våra grundvattenmagasin återhämtade sig inte helt till sommaren 2021 och enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU är nivåerna under det normala i en del av våra vattentäkter, vilket även ÖSK:s egna mätningar visar. Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i kommunen och kommer att gälla tillsvidare, säger David Nelson, driftchef på Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Vad gäller under bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att privatpersoner inte får använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå.

Verksamheter som har andra behov än ovan nämnda användningsområden där tillgång till kommunalt dricksvatten krävs behöver söka ett tillstånd för detta. Tillståndet söks via e-tjänst: Ansökan om tillstånd

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbudet kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga och görs via e-tjänst: Anmälan tak- och fasadtvätt  

För ytterligare information om bevattningsförbudet kontakta driftchef David Nelson.

Kontakt ÖSK