Du får gärna träffa din anhörige, men vid minsta förkylningssymtom förväntar vi oss att du avvaktar med att träffa din anhörige tills du är frisk.

Vid besöket utomhus:

  • Tänk på att hålla avstånd på minst 2 meter
  • Kom inte fler än ett par stycken åt gången