Beslutet avseende omfattningen ligger hos den enskilde huvudmannen och det lokala smittspridningsläget ska vägas in i bedömningen. Samråd har skett med representanter för gymnasieskolans huvudmän och smittskyddsläkaren har en kontinuerlig dialog med dessa. Rekommendationen omprövas löpande utifrån rådande smittläge. 

Beslut 2021-04-30

Beslutet omprövas löpande utifrån rådande smittläge.

  • Fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram, men lärare kallar in elever för genomgångar och praktiska moment. Gäller till 9 maj 2021.
    Om smittläget tillåter återgår elever på nationella program i årskurs 3 till viss närundervisning 3 dagar i veckan och årskurs 2 till viss närundervisning 2 dagar i veckan från och med vecka 19.
  • IM, Introduktionsprogrammen, växlar mellan distans och närundervisning enligt särskilt schema. Gäller till 16 maj 2021.
  • Till och med 16 maj 2021 bedriver Komvux all sin undervisning på distans. Undantagna är Komvux som särskild utbildning samt SFI kurs A/introduktionsgrupp.