Medarbetare som avtackades och uppvaktades

På fotot: Ann-Katrin Ärleskogh, Mona Hansson, Lena Erlandsson, Anna Helena Severinsson, Lena Söderström, Rosita Holmersson Larsson (25-årsgåva), Lisbet Bengtsson, Britt-Marie Axetun, Annika Svegmo, Ann-Britt Hermansson, Ann-Charlotte Sandberg, Karin Lilja, Siv Svensson och Carina Hansson.

Deltog ej: Michael Fransson (25-årsgåva), Gerd Strand, Diana Bergeskans, Tatjana Nielsen, Christina Henriksson, Britt Karlsson, Desta Tekeste, Maria Hananen, Monica Ramsner, Ulla Digréus, Maria Fransson och Ove Kvillegård Svensson.