Medarbetare som gått i pension

Siw Johansson, Anita Schmitterblad, Monica Tillman, Helén Oskarsson, Ingrid Karlsson, Gunilla Johansson, Elisabeth Henrixon, Eva Green, Siv Ågren Nilsson, Ingrid Aronsson, Ann-Britt Björk, Mikael Halvarsson, Helén Svensson, Kristina Lundin, Tommy Lindblad, Christina Dahlén, Jerry Nykvist, Margita Gren, Elisabeth Holmer, Birgitta Lengyel, Håkan Johansson, Mona Vilander, Lucia Sjöqvist och Ann Persson.

Deltog ej: Annica Erlandsson, Birgitta Martinsson, Sabine Åberg, Rose-Marie Persson, Kennart Bergeskans, Kicki Svensson, Vanda Sandström och Anne-Lie Johansson.