Flagga eller fana till enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2022.

Fana till föreningar och organisationer

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om en svensk fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2022.

Ansökningsblanketter och mer information nås via Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats