Fram till eventuell ändring går det bra att skicka in uppgifter till kommunens servicecenter, kommun@hogsby.se, så har kommunen en sammanställning.