Kulturstipendium 2021 – till Emådalens filmstudio

Motivering:

"Emådalens filmstudio har sedan 2006 sin verksamhet i Berga bio där föreningens medlemmar och styrelse genom åren utvecklat verksamheten och lockat nya medlemmar över fler generationsåldrar. Senaste årens programutbud har varit högaktuell, uppvisat bredd och spridit filmkultur från vitt skilda länder. Filmstudion engagerar och attraherar vilket är ett fint ambassadörskap för orten Berga och Högsby kommun. Tack för er kulturinsats!"

Föreningsstipendium 2021– till Långemålabygdens medborgarförening

Motivering:

"Långemålabygdens medborgarförening, med bland annat eldsjälen Ulrika Svensson i spetsen, driver med stor energi på utvecklingen av förening och landsbygd. Medborgarföreningen hjälper samhället, oavsett spörsmål samt föreslår nya idéer och lösningar som berikar för stora som små. Tack Ulrika och medborgarföreningen för era insatser!" 

Idrotts- och ungdomsledarstipendium 2021 – till Patrik Ekman

Motivering:

"Patrik Ekman, ungdomsledare i Högsby idrottsklubb, är alltid på plats, alltid med mycket positiv energi och alltid redo att hjälpa sitt eget ungdomslag eller att hjälpa klubben i stort. Utöver fotbollen även en god förebild i stort som möjliggör för barn och unga att utvecklas som medmänniskor. Tack Patrik för ditt engagemang som idrotts- och ungdomsledare!"