Högsby kommun

Bakgrunden är att arbetslöshetssiffran ökar i kommunen och att många av de varslade behöver stärka sin kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden och kunna bo kvar på orten.

Aktiviteterna i projektet förväntas leda till att personer som varslats eller permitterats ska skaffa sig ökade kunskaper och öka sin anställningsbarhet. Det ska också säkra kompetensförsörjningen hos tillverkande företag och därigenom skapa framtidstro.

Målgruppen är personer från tillverkningsindustrin.

Publicerad 2020-09-09