Europeiska unionen. Europeiska socialfonden.

Syftet med projektet är att ge stöd och hjälp åt personer som saknar en egen försörjning genom arbete eller går en utbildning som ska leda till arbete. Projektdeltagandet är individuellt men viss gruppverksamhet kan förekomma.

Som deltagare i projektet får man tillgång till kompetensutveckling genom föreläsningar, temadiskussioner och workshops i olika ämnen eller teman, till exempel arbetsmarknadskunskap, hälsa och privat ekonomi.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om Samverkan leder till arbete, kontakta projektkoordinator Greger Nyström, telefon 0499-171 25.