Du kan få information om energikällor, elavtal, uppvärmningssystem, gällande regler och bidrag samt hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. Det ingår även information om energianvändningens klimatpåverkan och om transporter.

Vilka kan få rådgivning?

Småhusägare, ideella organisationer, bostadsrättsföreningar och i viss mån industrilokaler.

Läs mer om energi-, klimat- och transportrådgivning