Här kan du som nyanländ få hjälp med information och vägledning under de första två åren i etableringsfasen. Besök eller ring oss gärna.

Om Integrationsmottagningen

Vi tar bara emot bokade besök. Du bokar tid med någon av kontakterna till höger på den här sidan.  Adressen är Bruksvägen 46, Högsby (Tegelbruket). På vår mottagning har vi tillgång till personal som kan tala arabiska, amhariska och engelska.

Integrationsmottagningen ansvarar för att trygga försörjningen för nyanlända med uppehållstillstånd under den period som kallas för "glappet". Detta är perioden där nyanlända som ej har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om försörjningsstöd hos kommunen.

Integrationsenheten kan även bistå med hjälp vid folkbokföring, ansökning av hemutrustningslån, anmäla nyanlända till svenskundervisning, skola, förskola, hälsokontroller och hjälper till med att kontakta sjukvården. Vi bistår även med hjälp när det handlar om blanketthantering, information med mera.

Samhällsorientering

Är du nyanländ flykting eller invandrare? Du har rätt att få veta hur vårt samhälle fungerar, så att du bättre kan förstå vilka rättigheter och skyldigheter du har som invånare i Sverige.

 Högsby kommun erbjuder 100 timmar samhällsorientering med lokala och regionala aktörer. Där går vi igenom hur det svenska samhället fungerar. Vi går igenom våra lagar. Vi pratar om värderingar och beteenden. Vi bjuder in personer ifrån olika verksamheter som banken, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen. Det gör att du får värdefull information och värdefulla kontakter. Anmäl dig till Britt-Marie Hagman eller Muntaser Ibrahim.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars orientering om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.