Om regeringen beslutar att stänga skolor eller förskolor och ingen undervisning ska ske (varken distans eller fjärr) på grund av smittspridning av coronaviruset, kommer verksamhet fortfarande vara öppen för barn med föräldrar som bedömts ha samhällsviktiga arbeten. Därför genomförs nu en inventering av vilka barn som i detta fall har rätt till omsorg.

Det är du som arbetsgivare inom en samhällsviktig verksamhet som ska bedöma vilka medarbetare som behöver arbeta. Kommunen kommer inte att göra någon värdering, i stället bygger upplägget på ömsesidig tillit.

Som stöd i bedömningen använder du den vägledning till att identifiera samhällsviktig verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram. Kortfattat handlar det om verksamheter som behöver fungera för att samhället ska fungera.

MSB:s stödmaterial hittar du här

Det här behöver du som arbetsgivare göra

  • Bedöma vilka av dina medarbetare som har en särskilt viktig funktion för att verksamheten ska kunna bedrivas.
  • Meddela de berörda medarbetarna och be dem anmäla eventuellt behov av omsorg för sitt barn. Vårdnadshavare till de barn som har plats i grundskola, fritidshem och förskola i Högsby kommun kommer att få information direkt till sig inom någon vecka.

Just nu är det inte aktuellt att stänga skolor och förskolor i Högsby kommun. Men vi har tidigare sett att beslut kan fattas snabbt och med kort verkställighetstid. Kan vi förbereda oss i god tid blir en eventuell hantering av situationen mycket lättare i ett senare skede.

Om du har frågor kontakta kommunens Servicecenter på kommun@hogsby.se eller 0491-290 00.

Publicerat 2020-04-17