Bra och viktiga länkar

  • På verksamt.se finns samlad information till företagare till följd av coronaviruset.
  • Information från Företagarna – Läs mer hos Företagarna
  • Finansiellt stöd från Riksbanken – Läs mer hos Riksbanken
  • Regler inom sjukförsäkringen – Läs mer hos Försäkringskassan
  • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster – MSB
  • Resa utomlands – Läs mer hos UD
  • Smittbärarpenning Aktiebolag – Smittbärarpenning Enskild firma

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter)

Ansökan hos Skatteverket hittar du här