Här är du: Kommun » Organisation » Vård och Omsorg » Hälso- och sjukvård » Kommunrehab

Kommunrehab – Arbetsterapi och sjukgymnastik

Arbetsterapeutens och sjukgymnastens uppgift är att hjälpa dig till att klara vardagen. Syftet är att skapa trygghet och säkerhet för dig bl.a. genom förskrivning av hjälpmedel

Detta kan vi göra för dig:
Sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer ditt rehabiliteringsbehov och gör lämpliga insatser exempelvis hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och behandling.
Kommunrehab samverkar med övrig personal inom omsorgsförvaltningen och vid behov även med distriktsmottagning och sjukhus.

Vem kan få hembesök av kommunrehab?
Du som har behov av rehabilitering och på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till distriktsmottagningen samt du som bor på kommunalt boende.
Du som har behov av hjälpmedel.

Var sker rehabiliteringen?
Rehabiliteringen sker i ditt hem.

Hur får du kontakt med kommunrehab?
Du kan kontakta arbetsterapeut och sjukgymnast på telefonnummer 0491-29 414. Telefontid måndag-fredag, klockan 8.00-9.00. Övrig tid kan meddelande talas in på telefonsvarare.

Vad kostar det?
Kostnad enligt kommunens gällande taxor.

Senast kontrollerad: 2017-11-17.
Snabbval