Här är du: Kommun » Organisation » ÖSK/Teknisk verksamhet

ÖSK/Teknisk verksamhet

Sedan 1 januari 2011 har Högsby och Hultsfred kommun ett gemensamt kommunalteknikförbund -  Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK.
ÖSK har huvudansvaret för den tekniska verksamheten i båda kommunerna.

De verksamheter som ÖSK ansvarar för är följande:

  • Gator/park
  • Fastigheter
  • VA/renhållning
  • Energirådgivning

På ÖSK:s hemsida kommer kontinuerligt aktuell information att finnas. Se länk ÖSK.

 

Senast kontrollerad: 2014-02-24.
Snabbval