Här är du: Kommun » Organisation » Måltidsverksamhet

Måltidsverksamhet

God och näringsriktig mat till alla åldrar.
Kostverksamheten i Högsby kommun lagar och serverar mat till förskolebarn, elever i grundskolan och gymnasieskolan och äldreomsorgen, både till äldreboenden och hemmaboende. Vi lagar 1 500 portioner varje dag. Vi har fyra tillagningskök i kommunen, Mogården, Välengården, Kvillgården och Fröviskolans centralkök

Vi som arbetar med maten är 15 personer och vi är utbildade för att klara de krav som ställs på professionell mathantering vad det gäller hygien, specialkost, näringsriktighet mm.

Måltidspersonalen arbetar aktivt i skolmåltiden för att minska matsvinnet. Ska minska både produktions- och tallrikssvinn. I dag har vi ett väl fungerande frånvarosystem, Infomentor. Centralköket kan därför omdirigera måltider. Fröviskolans kök har tagit bort sopkärl i matsal. Minskat dagligt tallriksvinn (ätbar mat) våren 2016 från 20 kg till 4kg/dag.

Vi följer Svenska näringsrekommendationer vid planering av matsedlar och använder oss av Mashie kostdataprogram för näringsberäkning. På Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, finns dessa rekommendationer.
Vår strävan är att alla våra gäster ska vara nöjda med maten både vad det gäller kvalité och service.
På Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se,  finns information om bl a mat i förskola, skola och äldreomsorg.
Masedeln för äldreboende finns här.

Köket Fröviskolan
tel. 0491-29 233
e-post: mailto:maltid.frovi@hogsby.se

Köket Mogården
tel. 0491-29 315
e-post: maltid.mogarden@hogsby.se

Köket Välengården
tel. 0481-71 508
e-post: maltid.valen@hogsby.se

Köket Kvillgården
tel. 0491-29176
e-post: maltid.kvillgarden@hogsby.se

Enhetschef måltidsverksamheten
Katarina Asp
Tel. 0491-29377
e-post:  katarina.asp@hogsby.se

text...

Senast kontrollerad: 2016-05-20.
Snabbval