Här är du: Kommun » Organisation » Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Hos Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan du få råd, stöd och hjälp i frågor som berör din sociala situation. Verksamheten präglas av en helhetssyn på individen och att den enskilde har ett eget ansvar, resurser och möjligheter att lösa sina sociala problem. Individ- och familjeomsorgen ska också genom förebyggande och rådgivande insatser bidra till goda levnadsförhållanden i kommunen. Det förebyggande arbetet med barn och ungdom ska ha hög prioritet.

Senast kontrollerad: 2010-12-20.
Snabbval