Här är du: Kommun » Organisation » Bygga och planera

Bygga och planera

Vid ansökan/anmälan om bygglov är det bra att vara ute i god tid. På våren är det extra mycket att göra för oss som arbetar på kontoret.

Kom ihåg
-att du inte får påbörja ditt planerade bygge innan du delgivits ett "STARTBESKED"
-att du inte får börja använda det du byggt eller installerat innan du delgivits ett "SLUTBESKED"

En mycket vanlig fråga är: Vad kostar ett bygglov?

Klicka på länken nedan så får du snabbt en klar översikt av vad just din ansökan/anmälan kommer att kosta.

application/pdf PBL - Taxa 2019 (99,81 kB)

Ett beviljat lov ska i de flesta fall påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från beslutsdatum, vilket är ganska gott om tid. Typen av ärende avgör vilka handlingar som behöver lämnas in.

Vart bor du?
Inom detaljplan, i sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplan avgör vad du får göra för åtgärd.
Klicka på kartan för att se vart du bor.

En fastighets användningssätt, högst byggyta och bygghöjd etc., styrs av de detaljplaner och områdesbestämmelser som kommunen fastställt. De mest detaljerade reglerna gäller för så kallade detaljplanerade områden (vanligen byar och samhällen). Något större frihet när det gäller lovplikt ges i områden med så kallad sammanhållen bebyggelse (platser med någorlunda tät bebyggelse) och mest frihet från lovplikt ges i områden utanför sammanhållen bebyggelse, typ gles landsbygdsbebyggelse.

Bästa sättet att få reda på vad som gäller dig och din fastighet är att kontakta miljö- och byggkontoret. Utnyttja oss som en resurs och tillgång när du planerar att bygga nytt eller bygga om.

 

Kontakt och öppettider för miljö- och byggavdelningen:

Besökstider till byggavdelningen: endast efter tidsbokning

 

Tyck till om cykelstrategi

Högsby kommun önskar få in synpunkter på en kommunal cykelstrategi med åtgärdsplan.

Läs mer

Senast kontrollerad: 2019-05-21.
Snabbval