Här är du: Kommun » Lättläst » Trygghet och socialt stöd

Trygghet och socialt stöd

Alla som behöver hjälp på olika sätt ska få detta i Högsby kommun.

Socialt stöd

Om man inte har pengar att betala hyra eller köpa mat ska man få hjälp.

Någon kanske använder droger eller dricker öl och sprit för mycket.

Om du behöver hjälp med detta kan du ringa 0491-29129, Högsby individ och familjeomsorg.

Våld i hemmet

Någon kanske inte är snäll och slår eller slåss.

Om du behöver hjälp med detta kan du ringa Individ- och familjeomsorg telefon 0491-291 29.

Stöd till funktionshindrade

Kommunen ska hjälpa funktionshindrade. Människor med funktionshinder har rätt till stöd och service. Personer med stora funktionshinder som behöver mycket hjälp kan få personlig assistent.

För personer med funktionshinder som inte har arbete ute i samhället finns det arbete eller sysselsättning och träning.

Det finns lagar som bestämmer vad kommunen ska göra för att hjälpa
människor med funktionshinder. Den viktigaste lagen är LSS.

Inom kommunen arbetar personal som hjälper människor med olika funktionshinder. Det kan vara personer med utvecklingsstörning eller personer med psykiska problem. Det kan vara personer med rörelsehinder eller som har en hjärnskada. Har du frågor kan du ringa kommunens växel 0491-29000.

Hjälp till äldre

Kommunen hjälper äldre personer som behöver det. I sitt egna hem ska man kunna bo så länge man vill även om man är gammal.

Kommunen kan ge ekonomisk hjälp till någon som vårdar en äldre person hemma. Hemtjänsten kan hjälpa till i hemmet med att städa och tvätta och att handla mat.

Om du behöver hemtjänst annan hjälp kan du kontakta kommunen. Ring växeln 0491-29000.

Senast kontrollerad: 2015-12-04.
Snabbval