Här är du: Kommun » Lättläst » Miljö, natur, avfall, bygg och kartor

Miljö, natur, avfall, bygg och kartor

Miljö och natur

Miljökontoret ser till att alla följer de lagar som finns om miljö och hälsa. De ger även råd till människor och företag om miljö och hälsa.
Kommunen kontrollerar också att människor följer lagarna när de sköter sina djur och lagar mat för andra på restauranger eller säljer mat i affärer. 
Personal kommer på besök och kontrollerar för att bland annat ta prov på bakterier och mäta ämnen i luften.

Avfall

Kommunen tar hand om invånarnas hushållsavfall, men allt får inte slängas i soppåsen. Tidningar, plastförpackningar, glas och farligt avfall är sådant som ska sorteras. Farligt avfall är till exempel elartiklar, batterier och målarfärg. Det du inte slänger i soppåsen får du själv lämna vid återvinningsstationerna runt om i kommunen. Om du har farligt eller mycket avfall kan du åka till återvinningscentralen i Kolsrum, utanför Högsby.

Bygg och kartor

Bygglovkontoret sköter sådant som handlar om plan- och bygglagen. De ger även råd till människor och företag om plan- och bygglagen.

Det är till dem du väder dig för att få veta om du behöver ansöka om bygglov för det du vill göra med ditt hus eller din tomt.

De kan också svara på frågor om kartor.

Senast kontrollerad: 2015-12-03.
Snabbval