Här är du: Kommun » Lättläst » Kommunens uppgift

Kommunens uppgift

Ring växeln 0491-29000 om du har frågor om saker som kommunen hanterar.

Kommunen har hand om skola, barnomsorg och bibliotek.

Att de äldre får vård och omsorg ansvarar kommunen också för.

Att den som är funktionshindrad har en bostad och arbete eller sysselsättning.

Miljön och frågor om detta är en del av kommunens arbete.

Råd och bygglov när du vill bygga eller göra ändringar på ett hus kan du få av kommunen.

Vid brand eller översvämningar rycker Räddningstjänsten ut.

Kommunen ser till att många gator och parkeringsplatser är fina eller fria från snö.

Senast kontrollerad: 2015-12-01.
Snabbval