Här är du: Kommun » Lättläst » Företag och arbetsplatser

Företag och arbetsplatser

I Högsby kommun finns cirka 700 företag. Enskilda firmor utgör 63 procent av alla företag. En fjärdedel av alla företag drivs av kvinnor. Här finns industrier med mindre företag inom bland annat tillverkning, bygg, jord o skog samt inom handel flera aktörer inom dagligvaruhandel. Ett antal företag även inom detaljhandel. Vi vill gärna se att fler företag flyttar till Högsby kommun. Då blir det fler lokala jobb i kommunen för invånarna, även om många idag pendlar till grannkommuner.

Den som vill starta ett företag i Högsby kommun kan få hjälp med olika saker från kommunen, t.ex. markfrågor och lediga lokaler. Vidare kan det handla om utbildning inom olika områden. Information om investeringsstöd och konsultcheckar är något som man via kommunen kan få veta mer om.

Vidare finns hjälp att få för den som vill starta eget, i samarbete med ALMI och Regionförbundet i Kalmar län. Detta stärker på sikt möjligheten för tillväxt, och bevarar befintliga, samt utvecklar nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen. Största offentliga arbetsgivaren är Högsby kommun. På den privata sidan är det Attacus Trähus i Fågelfors som med sina 65 jobb är största företaget.

Av kommunens 5 724 invånare är det 1391 som arbetar och bor i kommunen. 1026 personer är utpendlare och 584 arbetar i offentlig sektor. Ser man till de största privata företagen utanför Högsby kommun, så är det bland annat SCANIA, OKG, Saft Nife i Oskarshamn samt Södra Såg/Massa i Mönsterås som lockar våra kommuninvånare till pendling, såväl med bil som kollektivtrafik.

Senast kontrollerad: 2017-12-06.
Snabbval