Här är du: Kommun » Lättläst » Barn och skola

Barn och skola

Ring växeln 0491-29000 om du har frågor om barn och skola.

Förskola och familjedaghem

Många barn mellan 1 till 5 år går på förskolor när föräldrar arbetar eller studerar. Det finns förskolor i Högsby, Ruda, Berga, Långemåla, Fågelfors och Fagerhult. Familjedaghem finns i Högsby och Ruda. I Ruda finns en fristående förskola/fritidshem. Föräldrar betalar för att få ha sina barn på förskola eller hos dagbarnvårdare.

Förskoleklass och grundskola

Barn som fyllt 6 år kan få börja i förskoleklass om föräldrar vill. Barn som fyllt 7 år börjar i första klass och måste gå i grundskola tills de har fyllt 16 år. Det finns grundskola för klass 1-6 i Högsby, Berga, Fågelfors, Ruda och Fagerhult. I finns Högsby finns grundskola för klass 7-9 också.

Fritidshem

På skolans fritidshem kan barn mellan 6 och 12 år var innan och efter skoldagen om föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshem är öppna under skolloven. Föräldrar betalar för att ha sina barn på fritidshem.

Gymnasium och vuxenutbildning

I Högsby ligger gymnasieskolan Högsby Utbildningscenter. Skolan kallas också för HUC. Här går elever eller vuxna som har slutat grundskolan. På skolan finns gymnasiet, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, svenska invandrare och Särvux. Besök skolans hemsida för information: www.hogsby.se/huc

Senast kontrollerad: 2015-12-03.
Snabbval