Här är du: Kommun » Kommuninformation

Kommuninformation

Högsby kommun ger invånare barnomsorg, utbildning åt barnen från förskolan ända till gymnasienivå. Utför äldreomsorg, planerar bostadsområden och säljer tomter till företag, boende och fritid. Vi hanterar också vattendistribution, avloppsrening och sköter om kommunala samt enskilda vägar och bidrar till fritidsverksamhet. Tillsammans med våra invånare, föreningar, församlingar, företagare och alla som vill kommunen väl, kommer vi att fortsätta arbetet med att göra kommunen ännu bättre. Välkommen du också!

Här hittar du allmän information om Högsby kommun t ex Fakta om Högsby kommun, Karta över Högsby, Styrdokumentet Möjligheternas Kommun, Skattesats, Taxor och avgifter, Borgerlig vigsel.

I dagstidningarna Oskarshamns-Tidningen och Nyheterna samt månadstidningen Innehåll, publiceras ibland aktuell information från kommunen. Det kan till exempel handla om information om grind- och sophämtning eller kallelser.

Senast kontrollerad: 2015-01-15.
Snabbval