Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Styrande dokument

Styrande dokument

En kommuns verksamhet styrs av många olika lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. I kommunallagen står det tydligt att en kommun, bland annat, måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har även behov att besluta om andra styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat. Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens styrande dokument vara lättillgängliga på kommunens hemsida. Nedan kan du hitta gällande styrande dokument för Högsby kommun.

Arbetsmarknad

Avgifter

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Ekonomi

application/pdf Finanspolicy (57,73 kB)

Förtroendevalda

 

Inköp, entreprenad, uthyrning och upphandling

application/pdf Direktupphandling (39,48 kB)

application/pdf Inköpspolicy (30,80 kB)

application/pdf Uppförandekod (78,75 kB)

application/pdf Upphandlingspolicy (38,62 kB)

IT

Kommunikation

Krisberedskap

Miljö

application/pdf Agenda 21 (116,09 kB)

application/pdf Avfallsplan (556,79 kB)

application/pdf Livsmedelspolicy (27,39 kB)

application/pdf Miljöplan (21,24 kB)

application/pdf Miljöpolicy (17,52 kB)

application/pdf Naturvårdsplan (5,22 MB)

application/pdf Översiktsplan (13,13 MB)

Mål

application/pdf Inriktningsmål (97,82 kB)

application/pdf Vision (19,94 kB)

Ordningsföreskrifter

Personal och arbetsmiljö

application/pdf Arbetsmiljöpolicy (24,16 kB)

application/pdf Brandskyddspolicy (4,73 MB)

application/pdf Fordonspolicy (53,40 kB)

application/pdf Friskvårdspolicy (34,09 kB)

application/pdf Internhyrespolicy (50,73 kB)

application/pdf Pensionspolicy (41,68 kB)

application/pdf Resepolicy (85,94 kB)

application/pdf Telefonpolicy (80,66 kB)

Reglementen

application/pdf Arkivreglemente (25,53 kB)

application/pdf Revisionsreglemente (10,61 kB)

Renhållningsordning

application/pdf Avfallsplan (3,15 MB)

Räddningstjänst

Samhällsplanering

application/pdf Bredbandsstrategi (992,08 kB)

application/pdf Folkhälsoplan (240,43 kB)

application/pdf Skolkulturplan (28,81 kB)

application/pdf Tillgänglighetsplan (109,01 kB)

Övriga policys, planer, strategier mm.

application/pdf Biblioteksplan (44,06 kB)

application/pdf Ledarpolicy (47,63 kB)

application/pdf Ledningsplan (81,46 kB)

application/pdf Partistöd (90,88 kB)

Senast kontrollerad: 2019-04-10.
Snabbval