Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Valnämnd » Ledamöter i valnämnden 2019-2022

Ledamöter i valnämnden 2019-2022

(M)  Mona Svensson
(C)  Mikael Jonnerby
(KD) Per-Erik Ohlsson
(S)   Susanne Björck
(V)  Tommy Palmgren
(SD) Curt Allerdal

Ordförande: Per-Erik Ohlsson
Vice ordförande: Susanne Björck

Ersättare

(M) Åsa Danhall
(C) Solbert Johansson
(KD) Berith Åberg Alsiö
(S)  Heléne Josefsson
(V)  Ola Rosevall
(SD) Inger Johansson

Senast kontrollerad: 2019-01-03.
Snabbval