Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott » Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 är:

Ledamöter
(KD) Tuva Bojstedt   
(S)   Linda Robertsson
(SD) Sven Liljeblad

Ersättare
(C) Lina Danlid-Burke
(S) Carl-Axel Blom
(SD) Jan-Erik Ek

Ordförande: Tuva Bojstedt (KD)
Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:

16 januari, 6 februari, 6 mars, 8 maj, 21 augusti, 11 september, 13 november

Senast kontrollerad: 2019-01-18.
Snabbval