Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott » Socialutskottet

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(M) Marcus Schön        
(C) Kerstin Karlström
(S) Diana Bergeskans

Ersättare
(KD) Heléne Danielsson 
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Marcus Schön (M)
Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2019:

7 februari, 11 april, 13 juni, 5 september, 7 november

Senast kontrollerad: 2019-03-27.
Snabbval