Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott » Socialutskottet

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 är:

Ledamöter
(M) Marcus Schön        
(S) Diana Bergeskans
(SD) Patrick Baier

Ersättare
(C) Kerstin Karlström
(S) Torbjörn Carlreus
(SD) Alf Adolfsson

Ordförande: Marcus Schön (M)
Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2019:

7 februari, 11 april, 13 juni, 5 september, 7 november

Senast kontrollerad: 2019-01-18.
Snabbval