Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott » Personalutskott

Personalutskott

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 är: 

Ledamöter
(C) Mikael Jonnerby     
(S) Magnus Gabrielsson
(SD) Jan-Erik Ek

Ersättare
(M) Kerstin Möller
(S) Carl-Axel Blom
(SD) Alf Adolfsson

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)
Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:

16 januari, 5 februari, 6 mars, 8 maj, 11 september, 13 november

Senast kontrollerad: 2019-01-18.
Snabbval