Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott » Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 är:

Ledamöter
(C) Stihna Johansson Evertsson    
(S) Jonas Erlandsson
(SD) Leif Gustavsson

Ersättare
(C) Lina Danlid Burke
(M) Anders Svensson
(S) Linda Robertsson

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)
Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:

22 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 18 november och 3 december.

Senast kontrollerad: 2019-01-18.
Snabbval