Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Utskott

Utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott under sig som förbereder ärende. Dessa är kommunledningsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet och personalutskottet.

Senast kontrollerad: 2015-01-05.
Snabbval